léto |  zima
EN |  DE |  NL |  CZ
3 stars

Provozní řád kempu

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD

KEMPU U KUKAČKŮ a PENZIONU DaJa

Provozovatel: DaJa Lipno, s.r.o.

ICO: 281 58 822

Provozní doba: Celoroční

VÁŽENÍ HOSTÉ, PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT.
TÝM DaJa

Aby Vaše dovolená v  našem kempu proběhla k  Vaší spokojenosti, žádáme Vás o dodržování všech pokynů uvedených v řádu.

 1. Host je povinen se při příjezdu nahlásit na recepci, také včetně všech návštěv. Za tímto účelem předloží host na  recepci kempu svůj doklad totožnosti.
 2. Každý host je povinen zaplatit za ubytování dle ceníku vyvěšeného na recepci.
 3. Oranžovou kartu, kterou obdržíte po zaplacení, uložte ve Vašem vozidle na viditelné místo, nejlépe za přední sklo. Tato karta slouží jako doklad o zaplacení.
 4. Při odjezdu vraťte kartu na recepci. Hosté jsou povinni opustit kemp vždy do 12:00 hod. Za příplatek je možné si domluvit pozdější odjezd max. do 18hod. Nutné domluvit v den odjezdu před 12:00 hod. Požádá – li host o prodloužení ubytování, bude mu vyhověno.
 5. Osobě, která se řádně nepřihlásila první den nástupu, bude poplatek za ubytovací služby zpětně doúčtován a zvýšen o 50 %.
 6. Hosté ubytovaní v penzionu, mobilních domech, chatách a karavanech mají příjezd od 15:00 a jsou povinni opustit ubytovací zařízení do 10:00 hod.
 7. V penzionu vybíráme vratnou kauci 500,- Kč, v mobilních domech, chatách a karavanech 1000,-Kč.
 8. V celém areálu kempu je přísný zákaz mytí a oprav aut a parkování na pláži a v bezprostřední blízkosti vody, minimálně 10 m od břehu.
 9. Maximální povolená rychlost v celém kempu je 10 km/h.
 10. Majitel kempu neodpovídá za škody na majetku způsobené třetí osobou, stejně tak přírodní katastrofou.
 11. Škody vzniklé na majetku kempu je host povinen ohlásit na recepci.
 12. Recepce je otevřena denně v hlavní sezóně od 8:00 – 21:00 hod., mimo sezónu od 8:00 – 20:00 hod. Nebo dle domluvy na tel. č.: +420 727 926 923
 13. V době nočního klidu od 23:00 – 6:00 hod. platí zákaz provozu motorových vozidel. Dodržujte dobu nočního klidu, chovejte se s nejvyšší ohleduplností ke svým sousedům. Pamatujte na to, že v kempu jsou ubytované i děti.
 14. Brány pro vjezd a výjezd vozidel jsou v provozu denně 24 hod.
 15. Užívání kempu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 16. Je přísně zakázán volný pohyb psů po areálu kempu. Všichni psi musí být v prostoru kempu na vodítku. Majitelé psů jsou povinni psí sekrety osobně uklidit a zodpovídají za veškerou škodu jimi vzniklou.
 17. Na požádání se poskytuje bezplatně úschova jízdních kol a zavazadel.
 18. Všichni hosté musí dbát o čistotu a pořádek v areálu kempu. Odpadky jsou povinni ukládat na vyhrazené místo do kontejneru u parkoviště.
 19. Sociální zařízení je vybaveno pitnou vodou. Provozovatel zajištuje úklid včetně dezinfekce sociálního zařízení. Děti mladší 6 let používají sociální zařízení pouze v doprovodu dospělé osoby.
 20. Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu kempu. Je zakázáno v ohništi pálit plasty, kovy a nebezpečné odpady. Při větru je nutné oheň před odchodem uhasit. Ubytovaný návštěvník při odjezdu je povinen ohniště vyčistit a upravit.
 21. Povinností všech ubytovaných je, chovat se během pobytu tak, aby nerušili a neomezovali ostatní ubytované.
 22. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat.
 23. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.
 24. Ubytovaní hosté i osoby pohybující se v areálu kempu jsou povinni dodržovat požární poplachové směrnice kempu. Ve všech ubytovacích kapacitách a vnitřních prostorách budov platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohne.
 25. V celém areálu kempu je přísný zákaz používání zábavné pyrotechniky.
 26. Vjezd motorových vozidel je možný jen se souhlasem provozovatele kempu.
 27. V prostoru pláže je zakázáno táboření a rozdělávání ohňů.
 28. Na pláž je vstup cizích osob povolen po zaplacení vstupu do areálu kempu.
 29. Není dovoleno ohraničovat prostory kolem stanu a karavanu hloubením příkopu, stavením plotu, dřevěných předsíněk a jiných pevných staveb.
 30. V celém kempu platí zákaz čištění ryb na pláži, nebo v sociálním zařízení. Dekujeme za dodržování těchto hygienických pravidel.
 31. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního a ubytovacího řádu. V případě porušení tohoto řádu může být host vykázán z prostoru kempu.
 32. Ubytovací a provozní řád platí do odvolání.

Přejeme Vám příjemnou dovolenou, pěkné počasí a těšíme
se na Vaši další návštěvu.